Vyhlásenie o vzdaní sa zodpovednosti

Z informácií na tejto webovej stránke nemôžete odvodzovať žiadne práva. Spoločnosť Duijndam Works a jej pridružené spoločnosti tiež nemôžu niesť zodpovednosť za nesprávne a/alebo neúplné informácie, ktoré sa môžu objaviť na tejto webovej lokalite. Informácie a údaje na tejto webovej stránke sa nesmú reprodukovať ani zverejňovať bez nášho výslovného písomného súhlasu.

Scroll to Top